FOR DANISH CITIZENS - VIETNAMESE Government of Canada Electronic Travel Authority

Check with seller
December 6, 2023 36

Description

Business Name : FOR DANISH CITIZENS - VIETNAMESE Government of Canada Electronic Travel Authority - Canada ETA - Online Canada Visa - Hurtigt og hurtigt Vietnam elektronisk visum online, officielt Vietnam turist- og forretningsvisum

Address : Christiansgade 70, 5000 Odense C., Denmark

Phone : +45 65 32 28 45

Vietnams regering har introduceret den enkleste, hurtigste og nemmeste metode til at ansøge om Vietnam Visa Online på denne hjemmeside. Du kan nu udfylde Vietnam Visa Online-ansøgningsformularen fra dit hjems luksus uden at besøge Vietnams ambassade. Udfyld formularen på et par minutter, upload dit ansigtsbillede og passide og foretag betaling online. Efter et par dage vil du modtage vietnamse eVisa via e-mail. Du kan besøge lufthavnen eller havnen med det samme uden at gå til vietnamsiske ambassade. Der kræves også et fysisk eller papirstempel på dit pas. Denne elektroniske proces også kendt som eVisa eller elektronisk visum til Vietnam er tilgængelig for 80 lande. Hvis du er fra et af disse heldige lande, kan du springe køen over for at ansøge på Online Portal for Vietnam Visa. Du kan tage billedet fra din mobiltelefon og maile os, hvis du ikke kan uploade. Du skal medbringe originalt pas til lufthavnen, så immigrationsbetjentene i lufthavnen kan stemple din passide for indrejse i Vietnam. Ligeledes skal dit pas være gyldigt i 180 dage på datoen for din indrejse i Vietnam. Følgende lande er berettiget til Vietnam Online Visa aka eVisa Vietnam, Belgien, Holland, Indien, Nauru, Portugal, Kroatien, Rusland, Spanien, Salomonøerne, Qatar, Tyskland, Liechtenstein, Argentina, Polen, Grækenland, Australien, Brunei, USA , Danmark, Rumænien, Brasilien, Malta, Bulgarien, Finland, Island, Aserbajdsjan, Filippinerne, Saint Lucia, Hviderusland, Storbritannien, Panama, Østrig, Montserrat, Mikronesien, Chile. Government of Vietnam has introduced the simplest, quickest and easy method to apply for Vietnam Visa Online on this website. You can now fill out the Vietnam Visa Online Application Form from the luxury of your home without visiting Vietnam Embassy. Fill the form in couple of minutes, upload your face photograph and passport page and make payment online. After a few days you will receive vietnamse eVisa by email. You can visit the airport or seaport straight away without going to vietnamse Embassy. Also, there is on physical or paper stamp required on your passport. This electronic process also known as eVisa or Electronic Visa for Vietnam is available to 80 countries. If you are from one of these lucky countries, you can skip the queue to apply on Online Portal for Vietnam Visa. You can take the photo from your mobile phone and email us if you cannot upload. You will need to carry original passport to the airport so that the immigration officers at the airport can stamp your passport page for entry into Vietnam. Also, your passport must be valid for 180 days on the date of your entry into Vietnam. The following countries are eligible for Vietnam Online Visa aka eVisa Vietnam, Belgium, Netherlands, India, Nauru, Portugal, Croatia, Russia, Spain, Solomon Islands, Qatar, Germany, Liechtenstein, Argentina, Poland, Greece, Australia, Brunei, United States, Denmark, Romania, Brazil, Malta, Bulgaria, Finland, Iceland, Azerbaijan, Philippines, Saint Lucia, Ireland, Mexico, Peru, Slovakia, Venezuela, Norway, Georgia, Mongolia, Estonia, Slovenia, Lithuania, Colombia, Papua New Guinea, Serbia, Kazakhstan, Uruguay, United Arab Emirates, Sweden, Korea, Armenia, Fiji, Montenegro, Switzerland, Andorra, Cuba, Latvia, Cambodia, Monaco, Canada, New Zealand, Italy, France, Luxembourg, Marshall Islands, Vanuatu, Cyprus, Macedonia, Hungary, Czech Republic, Japan, San Marino, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Belarus, United Kingdom, Panama, Austria, Montserrat, Micronesia, Chile.

Website :
https://www.vietnam-visa-online.org/da/visa/

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest